Съставянето  на  един  поетичен  текст  не  е  нещо  прекалено  трудно,  както много хора мислят. Да напишеш едно стихотворение в действителност означава:  ДА ИГРАЕШ С ДУМИТЕ  ДА ИГРАЕШ СЪС ЗВУЦИТЕ за да изразиш емоции или чувства, за да опишеш природата или нещо  друго, което те интересува…! Ето няколко правила, по които да се водиш: 1­ ИЗБЕРИ  аргомента,  по  който  желаеш  да  говориш  (в  зависимост  от  твоите проблеми или интереси, и т.н.); 2­ НАПИШИ  на  един  лист  всичките  свои  идеи (свързани  с  избрания  аргомент) така както са в мислите ти; 3­ ИЗЧАКАЙ  няколко  дни… след  това,  пререзгледай  идеите  си, ОТСТРАНИ  всичко,  което  ти  се  струва  излишно  и  ЗАПОЧНИ  ДА  ПИШЕШ ПРЕДАВАЙКИ някакъв ред на останалите; ПРАВИ  възможно  повече „ИКОНОМИЯ“ НА ДУМИ (помни,  че  поезията  не  е  тема!);  ПРЕМАХВАЙКИ предлози,  прилагателни,  местоимения  и  глаголи,  не  се  променя  значението  на  това,  което  искаме  да  изразим,  следователно са излишни (препрочети текста многократно и си „играй“  с думите); 4­ Опитай  се  да  предадеш  на  думите  ­  РИТЪМ,  ЗВУЧНОСТ,  МУЗИКАЛНОСТ (можеш  да  римуваш  стиховете,  но  не  е  задължително). Като  пример  ти  представяме  един  поетичен  текст  реализиран  от  младеж като теб : Начален текст Финален текст „(Мяукане) чухме, „Сред храстите чухме (е) сред храстите (скрито) едно малко коте“. едно малко коте“ СЕГА Е ТВОЙ РЕД! ПРИЯТНА РАБОТА И ПРИЯТНО  ЗАНИМАНИЕ! ЧАКАМЕ ТВОИТЕ СТИХОТВОРЕНИЯ…