Centro Giovani e Poesia

La poesia, l'essenza dell'amore, la voglia di sognare

Giordania

Жанйтйн

Са Хьм йиш Вй Док Хабар ЦаДй Вин Вовшй Док Хьашм Махил Созер Зьрен Хьo Кара Ца Уйр Вeю Докa Вшхoлйшуарахь Дока Мерхьмйшд Вею ХЬо Сю Док ХЬомй Йш Юо Ас Хйг Хомйрр Ахь а ХЬй Зйзгеш ДкйХйла Дал ДйкалЮой

Yasmin Arslan Al-Shishani (GIORDANIA-nella lingua materna cecena)

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: